• doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. – predseda – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • PhDr. Peter Dinuš, PhD. – Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
 • Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. – Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Rakúsko
 • prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. – Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
 • prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
 • prof. Dr. Vasile Spiridon – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • prof. Tamara Ibragimovna Magomedová – Dagestan State University, Machačkala, Ruská federácia
 • prof. PhDr. Alexander Duleba, PhD. – Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika
 • doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Irina Dulebová, PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Mgr. Tatjana Grigorjanová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. Marina Matytcina, PhD. – Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Ruská federácia
 • doc. Marina Vazanova, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 • Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • PhDr. Miroslav Řádek, PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
 • Mgr. Silvia Adamcová, PhD. – Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • PhDr. Jozef Lenč, PhD. - Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika

 

Organizačný výbor

 • Marta Špániková – predsedníčka
 • Ing. Denisa Běčáková
 • Ing. Vladimír Hudek